top of page
1117278.jpg

Titlu:  Despre expoziția „Pro Logos”

Autor: Dan Nasta

Sursa: catalogul expoziției „Pro Logos”, Palatele Brâncovenești Mogoșoaia, 2005

În expunerea făcută la Palatul Mogoşoaia sub denumirea „Tradiția aulică”, am cuprins cele patru influenţe străine pătrunse şi asimilate în interiorul Ţării, iar, in final, le-am subsumat ipostazei cârmuitoare ale lui Constantin Brâncoveanu, reprezentată prin instituțiile Sfatului şi Cancelariei Domneşti. Am direcţionat, deci, un variat inventar istoric sub funcţia cârmuitoare a lui Brâncoveanu oferind astfel profilul lumesc al domniei sale.

 Cu prilejul expoziţiei PRO LOGOS a pictorului Paul Gherasim s-a împlinit o necesară dorință a noastră. Întruparea în muzeul nostru a dimensiunii spirituale a voievodului, devenit prin jertfa sa martir al ortodoxiei. Or, expoziţia lui Paul Gherasim tocmai acest destin sacru al voievodului îl complineşte sugestiv, oferind prin figurare picturală prezenta registrului valorilor simbolice ale ortodoxiei şi întregind, astfel, profilul sacru al "monarhului cultural" Constantin Brâncoveanu. Iată că Paul Gherasim ne introduce prin expoziţia - spre capăt de drum al creaţiei sale - în plin registru al reprezentării valorilor credinței. În acest sens expune el, în icoane egal delimitate pânze având invariabil trei caracteristici picturale:  

     - un fundal de perete viu, vibrat, uşor colorat, ca o patină a vremii peste el trecută;

     - din acest fundal trăit în vreme, răsare central echidistant cu limpezi conture şi se impune prin concentrare corpul unei litere greceşti, un însemn mistic. Obiectul reprezentat este litera inscripţionată, parcă printr-o presiune spre față;

      - aceste imagini sunt aşezate în spatiu într-o largă dispunere, privirea cuprinzând direct doar câte un panou însingurat în largul lui.

 

Această izolare vădită în comunitatea doar vag resimțită a altor imagini însingurate, fiecare în liniştea unei iradieri proprii predispune la concentrare. Astfel oferite, ele se cer spontan şi îndelung meditate.

 

Obiectul abstract cheamă a fi cercetat ca un obiect pictural concret. În felul acesta el se comunică, semnificativ, privitorului, ca Logos, Λ, Π, Λ, Hrisma. Dacă nu strărui a-1 privi, nu te adânceşti în el, nu îl vezi. Sunt privitori care alunecă peste imagini, pierzându-le chipul şi rostul. Enigma literei greceşti te reţine stăruitor şi capătă sens propriu. Înțeleasă, ea stăruie în semnificație şi când treci mai departe la altă desluşire.

 

Din meditaţie în meditaţie, ai parcurs un drum iniţiatic. Simbolurile înşirate sunt încărcate de semnificaţii, digerarea lor durează şi hrăneşte. Încercând o justă citire a simbolurilor printr-o analiză spectrală, spunem că efigia unui cifru sacru răsărind central din panoul vremuit, ca un berbece de luptă, provoacă (recepţia) un(ui) magnetism ce dezleagă în final mesajul, iar treptele a, b şi c mijlocesc acest parcurs semnificant. O privire meditativă pregăteşte toate aceste simboluri ce se dezleagă şi se ramifică în cunoştinţele biblice şi liturgice comune care nu rămân ermetice. Am împlinit un parcurs printre concentrate, căci ce altceva sunt simbolurile dacă nu sunt concentrate de semnificaţii (semnificaţii concentrate).

 

Expoziţia PRO LOGOS este un ritual iconografic închinat ctitorului şi martirului întregitor al traditiei aulice, un dublu profil istic spiritual integrator al Brâncoveanului.

 

Această îndoită prezenţă de noi semnalată s-ar cuveni sa devină o prezenţă permanentă. Există în acest sens disponibilitate muzeală.

bottom of page