top of page
Data nașterii: 12 august 1949, Tulcea.
 
​Studii:
1974 - Licențiat al Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” din Bucureşti. Doctor în Arte Vizuale
1990 - 2016 – Fondator și coordonator al departamentului de Conservare-Restaurare din cadrul Universităţii Naţionale de Arte.
2018 - Profesor al departamentului de Conservare-Restaurare, Facultatea de Istoria și Teoria Artei.
 
Restaurator de pictură murală
Coordonator al unor lucrări de conservare-restaurare: conservarea-restaurarea picturilor murale de la biserica Domnească din Curtea de Argeș; transpunerea pe un nou suport a picturilor murale de la bisericile: Sf. Ioan Sebastian din Craiova, biserica episcopală din Curtea de Argeș, biserica mănăstirii Cotroceni, biserica Mănăstirii Văcărești; conservarea picturilor murale exterioare de la biserica mănăstirii Humor; conservarea picturilor murale de la Biserica din Deal din Sighișoara; conservarea picturilor murale ale bisericii Mănăstirii Stavropoleos; conservarea picturilor murale de la biserica Doamnei din București.
Participant la proiecte de cercetare cu caracter interdisciplinar dedicate conservării operei de artă.
Autor al unor studii si comunicări în domeniul conservarii-restaurării picturilor murale. Autorul cărții „Arheologia picturilor murale de la biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea De Argeș”, ed. ARA, 2011.
bottom of page