top of page

Direcționați 3,5% din impozit către Asociația STUDIUL 

Codul fiscal permite oricărei persoane care are venit(uri) să direcţioneze până la 3,5% din impozitul pe venit(uri) către o organizaţie neguvernamentală. Vă rugăm să ne susţineţi direcţionând până la 3,5 % din impozitul care v-a fost reţinut automat din salariu pe parcursul anului trecut.

Cei care au venituri din salarii sau asimilate salariilor, pensii etc. completează Formularul 230, „Cerere privind destinația sumei reprezentând până 3,5% din impozitul anual pe datorat, cu datele Asociației STUDIUL.

Formularul trebuie să aibă următoarele câmpuri completate:

– Anul (2021);

– Punctul I Date de identificare a contribuabilului: numele, inițiala tatălui, prenumele, adresa completă din buletin, CNP-ul, telefon (opțional), email (opțional);

– Punctul II.2. Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, subpunctul 2 – Susținerea unei entități non-profit/unități de cult:

  • bifă Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 ani sau 2 ani (la alegere)

  • cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult: 40461712

  • denumire entitate nonprofit/unitate de cult: ASOCIAȚIA STUDIUL

  • cont bancar (IBAN): RO70 BTRL RONC RT04 8777 5701.

– Semnătura

Descărcați formularul completat cu datele noastre de AICI.

DSC_0016_web.jpg

Formularul îl depuneți la Administrația Financiară de care aparțineți cu domiciliul. Termenul limită de depunere este 25 mai 2022.

De asemenea, puteți depune declarațiile completate direct pe site-ul ANAF dacă aveți semnătură electronică sau un cont în Spațiul Privat Virtual ANAF (practic trebuie să vă creaţi un cont  în Spaţiul Privat Virtual). Pentru a valida înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual, este necesar să vă prezentaţi la orice administraţie fiscală în termen de 10 zile de la data primirii mesajului primit după înregistrare, împreună cu actul de identitate în original şi copie şi numărul de înregistrare ce v-a fost atribuit). Informații detaliate despre Spațiul Privat Virtual găsiți pe site-ul ANAF.

bottom of page