top of page

 Despre expoziția

 STUDIUL 1 

Autor:   PAUL GHERASIM 

Sursa:   Articol în revista   „Orizont”, Timișoara

Data:     19.04.1978 

Rămâne doar ca ştiinţa de a lua totul în serios să devină o străduință permanentă.

Paul Gherasim

Gustul de a cerceta, reflectat şi în imagine, arată, totodată, gradul la care vocaţia şi năzuinţa se pot transforma în necontenită ardoare. Astfel, prin reînnoită stăruinţă, creşte puterea unui ataşament virtual, precum şi a unei noi porniri, spre ceva care niciodată nu are a îngheţa în simplu obiect petrificat, primind chip de fetiş. Descoperirea aceasta este legată de un domeniu în care totul trebuie păstrat sub semnul spiritualului. Iată, un asemenea înţeles se poate desprinde şi din expozitia de la galeria „Bastion" din Timişoara, care readuce în discutie, în termenii mai sus enunțați, conceptul de studiu. Ce semnificatie poate avea o asemenea expoziție, oarecum neobişnuită, şi care ar fi scopul ei? Ea poate însemna un moment în care conştiința, implicată direct în fapt, cheamă conştiința teoretică de a fi implicată la rândul ei. Astfel, studiul devine obiect al unei îndoite semnificații: studiul ca formă a trăirii în fapt şi studiul ca modalitate de înțelegere a unui întreg fenomen de cultură. Este aici vorba despre o lucrare unică, niciodată încheiată, a spiritului. Iată de ce această manifestare nu este şi nu avea cum să fie o expunere atotcuprinzătoare, ceea ce i-ar fi modificat caracterul de ceva viu. Este, dar, o încercare „din mers", din frânturi de experiențe şi efort, semnificative, întrucât poate fi luată în serios acea parte importantă a unei munci retrase, tăcute, rămânând mai mult sub pecetea anonimatului. După cum însuşi cuvântul asupra căruia stăruie acum atenţia, cuprinzând un înţeles atât de nuanţat, datorită deschiderilor pe care le are, tot aşa lucrurile, în sensul condiţiei lor mai intime (mai „fragile"), redevin ccea ce erau virtual: expresii ale unor moduri de opțiune. Lucrarea aceasta poate fi înţeleasă ca o înaintare subtilă a atenției într-un domeniu al măsurii spiritului.

Rămâne doar ca ştiinţa de a lua totul în serios să devină o străduință permanentă. În ediţiile viitoare ale acestei expoziţii, concentrând programul lor în anume direcţii de cercetare, cum ar fi, bunăoară, unele sugestii din secţiunile expozitiei de acum, s-ar putea aduce elemente mereu înnoitoare şi, totodată, generatoare de experiență.

bottom of page